PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Inleiding

Kinderopvang Belle & het Beest biedt voor verschillende huishoudens kleinschalige thuisopvang, zodat ouders kunnen werken of studeren. Ik, Sadhna Janki, heb het in november 2018 opgericht.
Mijn kinderopvang is van hoge kwaliteit en ondersteunt elk kind bij een goede ontwikkeling. Dit vind ik het heel belangrijk, want vooral in de eerste levensjaren vinden er essentiële ontwikkelingen plaats die bepalend zijn voor de rest van het leven.

Voor een groot deel in de week neem ik als gastouder de zorg voor kinderen op mij en daarmee lever ik een belangrijke bijdrage aan de opvoeding. Dat is een mooie taak, die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Gelukkig creëer ik voor de kinderen een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving, zodat ze zich snel op hun gemak voelen bij mij.

Inhoud van dit pedagogisch beleidsplan
In dit pedagogisch beleidsplan maakt u kennis met mijn visie op kinderopvang en leest u meer over mijn kernwaarden. Vervolgens ga ik in op de vier pedagogische opvoedingsdoelen die ik als uitgangspunten hanteer. Daarna volgt een inleiding in de ontwikkeling van het kind en besteed ik aandacht aan de dagelijkse zorg voor het kind. Tenslotte leest u hoe ik handel bij ongevallen en ziekte.

Dit beleidsplan gaat over de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar, maar ook over de opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar die voor buitenschoolse opvang bij mij komen. Ik probeer met concrete voorbeelden een beeld te geven van de ontwikkeling van het jonge en oudere kind.

Bij het opvoeden van kinderen komt veel meer kijken dan de tekst in dit plan kan bevatten. Ik hoop in ieder geval voldoende informatie te geven over de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt en hoe ik als gastouder, met een sensitieve en open houding, daarop inspeel.

Missie en visie
Door mijn opvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving bouw ik, net als de ouders, een veilige hechting met het kind op. Zo voelen kinderen zich veilig en kunnen ze in vrijheid de wereld ontdekken. Ik heb oog voor de eigenheid van elk kind en anticipeer op kinderen die extra zorg nodig hebben. Samen met de ouder ga ik op zoek naar wat het kind nodig heeft voor zijn of haar talentontwikkeling. Samen ontdekken we dan waar het kind goed in is om van daaruit zelfvertrouwen te ontwikkelen en verder te werken aan andere ontwikkelgebieden.

Mijn drie belangrijke kernwaarden
Bij mijn kinderopvang zijn de drie belangrijke pijlers:

 • Een veilige hechting
 • Oog voor de eigenheid van het kind
 • Talentontwikkeling

Ik benader kinderen altijd op een respectvolle manier vanuit de belevingswereld van het kind. Daarbij houd ik rekening met de eigenheid en individualiteit. Ook begeleid ik het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen en leer ik hem of haar oog te hebben voor detail en de dingen in de natuur.
Ik geef kinderen de ruimte en de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen en vaardigheden op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling. Hierdoor stimuleer ik ze om te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Als ik zie dat kinderen ergens in uitblinken, dan is het voor mij een uitdaging om daarvoor een leuke activiteit te verzinnen. Een activiteit die aansluit bij het kind, bijvoorbeeld een kennisquiz op een bepaald niveau, muziek leren spelen of iets koken of bakken wat ze nog niet eerder hebben gemaakt.

De vier pedagogische basisdoelen

Sinds 2001 wordt het opvoeden van kinderen in de kinderopvang erkend als leefomgeving tussen het gezin en de school. De grondlegger van dit principe is Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar pedagogiek voor de kinderopvang.

School, ouders en gastouders hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen:
Kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen tot volwassenen die later hun plek vinden in onze samenleving en daarbinnen met hun eigen mogelijkheden op een gezonde manier functioneren. Iedereen in de leefomgeving van kinderen, draagt hier, afhankelijk van de ontwikkelfase en leefomgeving van de kinderen, op een eigen manier aan bij.

Gemeenschappelijke doelen voor opvoeding
Aan de hand van wat kinderen voor hun welzijn en ontwikkeling in de eerste levensjaren nodig hebben, heeft Marianne Riksen-Walraven gemeenschappelijke basisdoelen geformuleerd voor de opvoeding in de kinderopvang en het gezin.

De vier basisdoelen die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang:

 1. Bieden van fysieke en emotionele veiligheid
 2. Bieden van ontwikkelmogelijkheden voor persoonlijke competenties
 3. Bieden van ontwikkelmogelijkheden voor sociale competenties
 4. Socialisatie en het eigen maken van waarden en normen
 5. Bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  Door te reageren op signalen en behoeftes kan een kind emotionele veiligheid ervaren. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met karakter, eigenheid, stemming en ontwikkelingsfase.
 6. Bieden van ontwikkelmogelijkheden voor persoonlijke competenties
  Persoonlijke competenties hebben voornamelijk betrekking op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht en flexibiliteit. Door middel van exploratie en spel krijgen kinderen grip op hun omgeving. Exploratie zorgt voor nieuwe handelingsmogelijkheden bij het kind.
 7. Bieden van ontwikkelmogelijkheden voor sociale competenties
  Dit betreft voornamelijk de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden, zoals het communiceren en samenwerken. Ook het aangaan van conflicten met anderen en het bedenken van oplossingen horen hierbij. Het is voor kinderen van belang om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, zodat ze hier later ook heel bewust mee omgaan.
 8. Socialisatie en het eigen maken van waarden en normen
  Bij de opvoeding van kinderen spelen normen en waarden een belangrijke rol. Met verbale en non-verbale communicatie laten ze zien wat ze van een situatie vinden. Het oppikken van deze communicatie is voor mij van groot belang. Daardoor raak ik meer in verbinding met het kind en kan ik inspelen op zijn of haar wensen en behoeften. Hiermee stimuleer ik de ontwikkeling.

 

Mijn nastreven van de vier pedagogische basisdoelen
Als gastouder stimuleer ik op een liefdevolle manier de sociale ontwikkeling. Dit doe ik door kinderen in contact te laten komen met andere kinderen en door ze de ruimte te geven om dingen te ontdekken. Zo creëer ik een gevoel van veiligheid.
Het open werken vraagt, naast een flexibele en professionele werkhouding, om een groot enthousiasme en inlevingsvermogen. Ik schep een klimaat waarbinnen ieder kind tot zijn of haar recht komt, met de zorg en aandacht die hij of zij verdient.

Ieder kind heeft behoefte aan warmte, liefde en een knuffel en die geef ik graag. Ook spreek ik kinderen op ooghoogte aan om het kind een veilig en vertrouwd gevoel te geven.

 

Kindvolgsysteem

Met een kindvolgsysteem, speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, breng ik gestructureerd in kaart waar de ontwikkelkansen voor ieder kind liggen. Als ouders hier gebruik van willen maken komt dit ter sprake tijdens het startgesprek.

Signalering opvallend gedrag
Ik werk met het protocol ‘Signalering opvallend gedrag’. Observatieformulieren hieromtrent worden alleen gebruikt wanneer er sprake is van opvallend en/of afwijkend gedrag bij een kind. Aan de hand van observatie kan nagegaan worden of een kind extra aandacht nodig heeft. Het is belangrijk om alert te blijven op signalen van kinderen. Zowel kinderen met een achterstand, een normale ontwikkeling en kinderen met een voorsprong kunnen extra zorg en aandacht nodig hebben.

Halfjaarlijkse evaluaties
Tijdens mijn halfjaarlijkse evaluaties ga ik met de ouders na hoe het met de kinderen gaat en ook leg ik uit hoe ik met kinderen omga in bepaalde situaties. Op een evaluatieformulier leg ik alles nauwkeurig vast.
Naar aanleiding van de evaluatie is het van belang om te kijken of er een plan van aanpak nodig is en welke begeleiding het beste bij een kind past. Hier kan een deskundige bij betrokken worden.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Als gastouder ben ik VVE-gecertificeerd bij Timpaan Onderwijs. Met dit certificaat kan ik met alle VVE-methodes werken zoals ‘Piramide’ en ‘Uk en Puk’.

Dit betekent dat ik kinderen diverse activiteiten kan aanbieden als voorbereiding op school. Als kinderen een achterstand of juist een voorsprong hebben, kan ik daar ook op inspelen. Ik bied daarvoor activiteiten op maat aan. Tijdens VVE-activiteiten werk ik altijd met een thema.

VVE-presentatie
Speciaal voor ouders heb ik een PowerPointpresentatie gemaakt. Dit is een review van de VVE-cursus waarin ook de VVE-activiteiten te zien zijn die ik met kinderen gedaan heb. In de presentatie wordt ook een aantal veel voorkomende vragen van ouders beantwoord en komt naar voren welke VVE-activiteiten ouders zelf kunnen doen. Ik kom graag de presentatie geven. Hier kunnen ouders zich voor opgeven.

Kinderopvang tijdens school

In de ochtend breng ik, indien nodig, de schoolgaande kinderen naar hun school.
Daarna start ik de dag met de kleintjes. We gaan lekker even naar buiten of thuis spelen.

Om 9:30 gaan we aan tafel en eten de kinderen een rijstwafel met een stuk fruit en een beker water. Daarna is er tijd voor kleien, een boekje lezen of met Duplo spelen. Vaak doe ik dan ook korte spelletjes en dansjes met de kinderen, wat meestal ook met baby’s kan.
Om 11:30 uur gaan we lunchen en voor de allerkleinsten is het daarna tijd om naar bed te gaan. Als deze naar bed zijn, doe ik met de andere kinderen een spelletje of lees ik een boekje.
Om 14:15 uur is het tijd om de grote kinderen weer van school te halen.
Omstreeks 14:30 uur krijgen alle kinderen een koekje/snoepje met een glas limonade. Meestal wordt er daarna nog even geknutseld of gaan we lekker naar buiten.

Om 17:30 of 18:30 komen de ouders weer thuis en is de leuke kinderopvang dag alweer ten einde.

 

Gedurende de dag vind ik het, voor de rust en de sfeer in huis, prettig om een achtergrondmuziekje of luisterboek aan te hebben. Dit is dan vaak het Sprookjesbos, Jungleboek of een van de andere Disneyliedjes.

Activiteiten tijdens schoolweken

Tijdens schoolweken doen we vele leuke activiteiten. We gaan bijvoorbeeld naar:

 • Kinderboerderij Park Weezenlanden
 • De stad en bibliotheek
 • Speeltuin Bestevaer of de Schellerdriehoek
 • De dierenwinkel

Activiteiten zijn vaak gelinkt aan het seizoen, een bepaald thema of een bepaalde feestdag. Vaak bedenk ik ook iets ‘out of the blue’. Of vraag ik de kinderen wat ze leuk vinden aan een bepaald thema. Vaak doen we ook korte spelletjes, dansjes en speurtochten.

Het gebruik van de tv of film kijken probeer ik te beperken, want er zijn zoveel andere leuke dingen om te doen.

Vakantieweken

Tijdens vakanties heb ik aangepaste werktijden omdat kinderen dan overdag thuis zijn. Mijn werktijden worden dan in overleg met de ouders bepaald.

In de schoolvakanties bakken we vaak iets lekkers of doen we uitgebreidere activiteiten, zoals zelf bloemen zoeken en parfum maken. Vooral voor oudere kinderen is het leuk om creatief te zijn en te knutselen met dingen uit de natuur.

 

Allergieën en Voeding

Ik werk met een allergie- en dieetformulier waarop ouders kunnen invullen of hun kind een allergie heeft en welke dat is. Ook kan er aangegeven worden of een kind een dieet volgt en waar rekening mee gehouden moet worden tijdens de opvang.

Tijdens de opvang probeer ik ook zoveel mogelijk rekening te houden met gezonde voeding.

Tijdens de lunch mogen de kinderen eerst een boterham met hartig en daarna een boterham met zoet. Ik merk dat dit voor ouders ook als een alledaagse regel geldt.
De tussendoortjes zijn vaak in de ochtend gezond en ‘s middags mogen de kinderen kiezen voor een koekje of snoepje. Soms wordt er een gezond tussendoortje gegeven.

Feestelijke activiteiten

Ik besteed altijd veel aandacht aan feestdagen. Dit kan met een knutselwerkje, iets lekkers bakken of gewoon een leuk presentje maken voor de ouders. Tijdens de Kerst en Sinterklaas worden er meerdere weken extra activiteiten ingezet. Ook als een kind jarig is, besteed ik daar extra aandacht aan.

Media wijsheid

Kinderen vinden het altijd leuk om een filmpje te kijken of  een spelletje te doen op de iPad, Wii of PlayStation. Bij oudere kinderen, die zelfstandig gamen, kijk ik of de game geschikt is voor de leeftijd.

In overleg met ouders maak ik afspraken over de tijden met betrekking tot het mediagebruik.

 

Regels binnen Kinderopvang Belle en het Beest

Ik werk binnen mijn opvang met duidelijke regels en structuur. Door consequent te zijn weten kinderen waar ze aan toe zijn. Als ouders bepaalde regels voorschrijven, hanteer ik deze ook natuurlijk. Samen met de kinderen maak ik afspraken over hygiëne, veiligheid, sociale omgang en zelfredzaamheid.

Bij ongeoorloofd gedrag wordt het kind met opbouwende woorden hierop aangesproken en bij goed gedrag wordt het kind beloond. Ouders krijgen terugkoppeling bij storend of ongeoorloofd gedrag, zodat we samen goede afspraken kunnen maken.

Eerste kennismaking

Ouders kunnen mij via verschillende gastouderbureaus of rechtstreeks benaderen. Ik plan een kennismakingsgesprek in en na wederzijds goedvinden gaan we een samenwerking aan. We maken afspraken over welke contractvorm ouders willen en er wordt een proefberekening gemaakt voor een goed beeld van het kostenplaatje.

Voor sommige kinderen die moeite hebben met wennen en/of afscheid nemen, kunnen we speciale

afspraken maken.

 

Huisregels van Belle & het Beest

In mijn huisregels staat vastgelegd wat ouders van mij kunnen verwachten. Dit bevordert het vertrouwen en de helderheid omtrent afspraken.

Opvangtijden

Kinderopvang Belle & het Beest kan er van maandag tot en met vrijdag voor ouders en kinderen zijn. Mijn werktijden zijn van 6:30 uur tot en met 23:00 uur. Er kan vooraf gekozen worden voor avondopvang, wat betekent dat ik niet standaard tot 23:00 uur beschikbaar en bereikbaar ben. Ook is flexibele opvang op dinsdag en woensdag mogelijk. Hier wordt regelmatig gebruikt van gemaakt.

 

Later beginnen met de opvang

Het is geen probleem om later te beginnen met de opvang van kinderen. Wel is het belangrijk dat dit ruim van te voren aangegeven wordt in verband met mijn eigen planning.

 

Onverwacht langere opvang

Ook dat is meestal geen probleem. Er is altijd wel een oplossing.

 

Opvang gaat niet door of kortere opvangtijd

Wanneer de opvang onverwacht niet doorgaat of op de dag zelf wordt afgezegd, ben ik wel genoodzaakt om contracturen in rekening te brengen in verband met mijn beschikbaarheid. Officieel is de afspraak dat ouders minstens een week van tevoren de opvang afzeggen. Ditzelfde geldt ook voor het te laat doorgeven van een kortere opvangtijd. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat ik de tijd niet meer kan invullen voor de opvang van andere kinderen.


Extra opvang of dagen ruilen is mogelijk wanneer mijn beschikbaarheid dat toelaat. Ouders kunnen dit ruim van tevoren aangeven.

Ziekte en hygiëne

Bij ziekte nemen we de hygiëneregels extra in acht om besmetting te voorkomen.

Heeft uw kind een ongelukje gehad of is het ziek geworden tijdens de opvang, dan worden ouders daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.

Wanneer uw kind ziek is mag ik alleen medicatie toedienen als ouders daar een toestemmingsformulier voor getekend hebben.

 

Verklaringen en protocollen

Verklaringen en toestemmingsformulieren

Ik werk samen met verschillende gastouderbureaus en ze hebben allemaal hun eigen verklaring en toestemmingsformulieren.
De volgende toestemmingsformulieren behoren in ieder geval in mijn map te zitten:

 • Toestemming open water
 • Registratie ongevallen
 • Aanvullende afspraken
 • Overzichtslijst gastkinderen
 • Gegevenslijst gastkinderen
 • Afspraken allergie en dieet
 • Toestemming temperaturen en medicatie
 • Toestemming vervoer en zelfstandigheid
 • Toestemming continue screening huisgenoten
 • Toestemming foto- en filmopnames
 • Toestemming slapen
 • Reserveringsovereenkomst tussen gastouder en ouder
 • Wanneer er veranderingen plaatsvinden worden de contracten aangepast

Protocollen

Als gastouder werk ik met de volgende protocollen:

 • Kindermishandeling
 • Kindermishandeling door gastouder
 • Veiligheid
 • Onrechtmatige opeising kind
 • Hygiëne
 • Hitte
 • Voeding
 • Geneesmiddelen en medisch handelen
 • Warmte en verbranding door de zon
 • Sterfgevallen

Privacy

Het gastouderbureau maakt een dossier aan over opvangkinderen. Op de locatie ligt een map met gegevens van de kind(eren). Deze map wordt zorgvuldig bewaard en zal ik nodig hebben bij een onverwachte GGD-inspectie.

Foto’s en video opnames

Uit privacy overwegingen heb ik ervoor gekozen om geen foto’s, waar kinderen met hun gezicht op staan, te plaatsen op social media of mijn website. Wel maak ik genoeg foto’s en filmpjes die dan naar de groepsApp of persoonlijk naar de ouders gestuurd worden.

 

Klachtenregeling

Ouders die een klacht hebben of niet tevreden zijn over mijn manier van werken, kunnen dit het beste bij mij aangeven. Dan maken we het bespreekbaar.

Ook kunnen ze bij de Stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang (SKK) een klacht indienen.

De oudercommissie mag zich (voor eigen rekening) laten bijstaan door een raadsman. Aan het indienen van een klacht bij de Klachtenkamer zijn voor de oudercommissie geen kosten verbonden

Maximaal aantal op te vangen kinderen

Ik mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. Als mijn eigen kinderen aanwezig zijn, dan worden zij hierin meegeteld. Deze regel geldt voor eigen kinderen tot 10 jaar.
Ik mag niet meer dan vijf kinderen jonger dan 4 jaar tegelijk opvangen. Dit is inclusief eventuele eigen kinderen tot 4 jaar.
Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eventuele eigen kinderen in deze leeftijd.

 

Algemene hygiëne

Tijdens de opvang zorg ik ervoor dat er schone doekjes op het aanrecht liggen en dat de werkplek schoon en netjes blijft.
Ik stofzuig na elke lunch en leer kinderen hygiëneregels aan als het gaat om handen wassen, toiletgang en hoesten. Dit voorkomt zoveel mogelijk de kans op verspreiding van bacteriën en ziektes. Ook let ik er goed op of voedsel niet over de datum is.

 

Brandveiligheid

Met ouders bespreek ik de mogelijkheden voor rookmelders en neem ik de vluchtroute door in geval van brand.

Preventie ongevallen

De ruimtes bij ouders thuis check ik op mogelijke gevaren en hoe er eventuele preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan zachte hoeken op scherpe tafelpunten of deurstrips zodat kinderen hun vingertjes niet zomaar tussen de deur krijgen.

Gelukkig beschik ik over een kinder-EHBO diploma, dat om de twee jaar vernieuwd moet worden. In de keuken heb ik altijd een uitgebreide EHBO-doos staan.

Grote risico’s

Wanneer er eventuele risico’s zijn, zullen deze vermeld worden in de Risico Inventarisatie. Ook wordt daarin beschreven hoe te handelen als een incident zich voordoet.

 

Achterwachtregeling

Een achterwacht is iemand in de buurt op wie ik terug kan vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer ik op vier of meer kinderen tegelijkertijd pas, ben ik verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn om de zorg voor de kinderen over te nemen. De achterwacht hoeft geen diploma, ervaringscertificaat of certificaat eerste hulp aan kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Er is een protocol voor grensoverschrijdend gedrag door kinderen of medewerkers. Ouders kunnen een vervelende situatie altijd bij mij, of het gastouderbureau waar ik voor werk, melden.

 

Meldcode Kindermishandeling

De meldcode is te vinden in de map op de locatie waar ik werk. Ook kan ik de meldcode digitaal in het portaal van een gastouderbureau vinden.